Veze ili bezveze

Ljubavne, porodične, prijateljske, poslovne … Život čine razne veze, nekad dobre a nekad bezveze.


Ljubaznost nije flert

2019-02-19Ljudi i ćudi

Opsednuti smo negativnim do mere da i pozitivno proglašavamo lošim. Toliko smo potonuli u (samo)obmanjivanje, laži i skrivanje iza maski da više ne umemo da raspoznamo spontano i prirodno ponašanje.


Kome i kako posvećujete svoju pažnju?

2019-02-10Ljudi i ćudi

Ključni problemi u priči o davanju i nezahvalnosti su sebičnost i alavost jednih i bolećivosti i sindom žrtve drugih. A zapravo, obe strane tim ponašanjem traže ljubav i potvrđenje sopstvene vrednosti.


Verbalni obračuni - odluka je uvek na nama.

2019-01-28Ljudi i ćudi

Svesno ili ne, mi ponekad „nagazimo“ druge ljude, a to kakva je njihova reakcija, ali i naš odgovor na nju u mnogome govori o kapacitetu za uspešno razrešavanje konflikata.


Pazite šta tražite

2019-01-23Ljudi i ćudi

Neki u svemu traže samo loše i žive za to da svoje otkriće svetu obzane. Opet, neki i u lošem vide zrno dobrog. Vide pouku. Vide priliku da promisle i preispitaju sami sebe.